STARBED – ชุดสตาร์เบส

ขนาด 90×180 cm.

ประเภท สีหนัง/ลายผ้า (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

วัสดุ หนัง (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

ระยะเวลาผลิต 2-3 สัปดาห์

ทุกชุดสามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้