AUTUMN – ชุดออทั่ม

ขนาด 270×200 cm

Pocket Spring

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภท สีหนัง/ลายผ้า แดง (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

วัสดุ หนัง (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

ขนาด 290×220 cm.

ระยะเวลาผลิต 2-3 สัปดาห์

ทุกชุดสามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้

ทุกชุดสามารถเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็น Pocket Spring ได้