SKY – ชุดสกาย

ขนาด 240×170 cm

มีรางสไลด์สามารถดึงขึ้นมาเป็นที่นอนและพับเก็บได้

พนักพิงปรับนอนได้ 3 ระดับ

สีหนัง/ลายผ้า แดง PUสูตรหนังแท้124 (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

วัสดุ ผ้า (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

ระยะเวลาผลิต 2-3 สัปดาห์

ทุกชุดสามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้