ประเภท VICTORIA

สีหนัง/ลายผ้า น้ำตาลเข้ม B14 (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

วัสดุ หนัง (สามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้)

ขนาด 240×160 cm.

ระยะเวลาผลิต 2-3 สัปดาห์

ทุกชุดสามารถเลือกสีหนัง เลือกลายผ้าได้ ทุกชุดสามารถเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็น Pocket Spring ได้